WELLCOME TO NIKA CAMBODIA

Hotline: 017 935 151

All Search

All search find here

Search All Shops

Search all shops find here

No Result

Search All Products

Search all products find here

Redmi A1 (2+32GB)

ថែម​ Voucher 10$ និងស្រោមការពារ

Redmi A2 Plus (3+64GB)

ថែម​ Voucher 10$ Screen និងស្រោមការពារ

Redmi 10 (2022) 64G+4G Gray Wa

ថែមអាវភ្លៀវ និងរបស់ផ្សេងៗទៀត

Redmi Note 11 Pro 4G 128G+8G Gray Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Redmi Note 11 Pro 4G 128G+8G White Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Redmi Note 11 64G+4G Gray Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Redmi Note 11 128G+6G Blue Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Redmi Note 11 128G+6G Gray Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Redmi 10A 64G+3G Gray Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Redmi 10A 64G+3G Blue Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស

Redmi 10A 64G+3G Siliver Wa

ទំនាក់ទំនងសំរាប់តំលៃពិសេស
phone