WELLCOME TO NIKA CAMBODIA

Hotline: 017 935 151

Category

Trending Shops

All trending shops find here

នីកា លក់ទូរស័ព្ទដៃ

$$$ open: 08:00 - closes: 20:00
Monday -> Sunday

នីកា កុំព្យូទ័រ

$$$ open: 08:00 - closes: 19:00
Monday -> Sunday

នីកា អេឡិចត្រូនិក

$$$ open: 08:00 - closes: 19:00
Monday -> Sunday

KM Shop

$$$ open: 08:00 - closes: 22:00
Monday -> Sunday

Discount Products

All Discount product find here

Asus Zenfone 8 Flip 128G+8G Black Nw

ថែម កង្ហាHATARI

OnePlus Watch SILVER NW

ថែម កង្ហាHATARI

Realme 6 128+8 White Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme 6 128+8 Blue Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme 6Pro 128+8 Blue Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme 6Pro 128+8 Red Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme X50 Pro 256G +12G Green Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme X50 Pro 256G +12G Red Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme 7 128+8 Blue Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme 7 128+8 White Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme C17 128G+6G Blue Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme C17 128G+6G Lake Green Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme C25s 128G+4G Grey Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme C25s 128G+4G Blue Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

S S20 FE 128G+8G Green Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

S S21 FE 128G+8G

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

S A22 5G 128G+8G

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

VIVO Y21 64g+4G Blue Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

VIVO Y21 64g+4G Glow Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

ViVo Y33s 128G+8G Black Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

VIVO Y21s 128G+4G Blue Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

VIVO Y21s 128G+4G White Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Xiaomi Pad 5 6G+256G WiFi Black NW

ថែម កង្ហាHATARI

Xiaomi Pad 5 6G+128G WiFi Black CH NW

ថែម កង្ហាHATARI

VIVO V23e 128g+8G Sunshine Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

ViVo Y01 32G+2G Blue Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

ViVo Y01 32G+2G Black Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme 9pro 5G 128G+8G Blue Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme 9pro 5G 128G+8G Green Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme 9pro Plus 5G 256G+8G Blue Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

ViVo Y55 128G+8G IceDawn Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

ViVo Y55 128G+8G Midnight Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme 9 128G+8G Gold Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme 9 128G+8G White Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme 9 128G+8G Black Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme 9i 128G+6G Black Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Realme 9i 128G+6G Blue Wa

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

VIVO Y15s 32G+3

ថែម កំសៀវទឹកអគ្គីសនី

Trending Products

All Trending product find here

Iphone 13 Pro 128G 5G Green LL (NO)

តំលៃនិងស្តុកអាចប្រែប្រួល

Iphone 13 Pro Max 512G 5G Green LL ( NO)

តំលៃនិងស្តុកអាចប្រែប្រួល

Iphone 13 Pro 256G 5G Blue LL (NO)

តំលៃនិងស្តុកអាចប្រែប្រួល

Iphone 13 128G 5G Green LL (NO)

តំលៃនិងស្តុកអាចប្រែប្រួល

Iphone 13 Pro Max 128G Green LL (NO)

តំលៃនិងស្តុកអាចប្រែប្រួល

Iphone 13 Pro Max 256G Green LL (NO)

តំលៃនិងស្តុកអាចប្រែប្រួល

Xiaomi Pad 5 6G+256G WiFi Black NW

ថែម កង្ហាHATARI

Xiaomi Mi 11T 256G+8G White Wa

ឆាត ឬ ខល សំរាប់ពត៍មានបន្ថែម

Iphone 13 Pro Max 512G 5G Silver LL (NO)

តំលៃនិងស្តុកអាចប្រែប្រួលគ្រប់ពេល

Xiaomi Pad 5 6G+128G WiFi Black CH NW

ថែម កង្ហាHATARI

Asus Zenfone 8 Flip 128G+8G Black Nw

ថែម កង្ហាHATARI

Iphone 13 Pro Max 256g Blue Zp Wa

តំលៃនិងស្តុកអាចប្រែប្រួល
phone