លោកអ្នកអាចស្នើសុំឥណទានបាន ប្រសិនបើអ្នកមាន:

1. អាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើង

2. ទីលំនៅស្ថិតក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ឬក្រុងតាខ្មៅ

3. ប្រាក់បៀរវត្សចាប់ពី១០០ឡើង ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់មកជាមួយ

    1. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន សញ្ជាតិខ្មែរ

    2. សៀវភៅគ្រួសារ ឬលិខិតស្នាក់នៅ ដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅក្រុងភ្នំពេញ ឬលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ

    3. កាតបុគ្គលិក ឬលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ

លក្ខណ៍ផ្សេងៗ:

លោកអ្នកអាចបង់រំលោះទូរសព្ទដៃថ្មីគ្រប់ប្រភេទនៅហាងលក់ទូរសព្ទដៃ នីកា ជាមួយធនាគារឯកទេស អ៊ីអន (AEON) ជាមួយអត្រាការប្រាក់ពិសេស

1. បង់រំលោះទូរសព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទ (Smart Phone) និង ជាទំនិញថ្មី អាចបង់រំលោះបាន

2. ទឹកប្រាក់សរុបនៃផលិតផលមិនលើសពី2ដងនៃប្រាក់ខែរបស់លោកអ្នក តែបើទំនិញមានតំលៃលើសចំនួននេះ នោះចំនួនទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ត្រូវទូទាត់មុន។

ឧទាហរណ៍ បើអ្នកមានប្រាក់ខែ 150 ដុល្លា លោកអ្នកអាចស្នើសុំឥណទានមិនលើសពី300ដុល្លា​ តែបើទំនិញនោះមានតំលៃ400ដុល្លា អញ្ចឹងអ្នកត្រូវបង់មុន100ដុល្លា។

3. រយៈពេលនៃការបង់រំលោះ អាចជ្រើសរើសបាន ក្នុងចន្លោះ 6ខែ ទៅ24ខែ

សំរាប់ពត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ហាងទូរសព្ទដៃនីកា តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ 077735151

 

Great Value
We guarantee you receive best price.
Delivery
We deliver your product nationwide.
Payment
Right now, only we receive cash as payment.
Shop Confidence
Quality assurrance is our core value.
24/7 Help Center
Any question or problem, please contact us anytime at your convenience.